Dagboek 2006

Controle neuroloog

Controle neuroloog

Dokter Berkestijn was benieuwd hoe het momenteel met Jurian ging. Ze zag geen vooruitgang maar ook zeker geen achteruitgang in de ontwikkeling van zijn beentjes. Ze verwachtte dat de gesteldheid van Jurian zoals hij nu is, het definitieve gevolg is van de operatie. Jurian heeft verder geen pijn meer in zijn beentjes. Jurian vertelde heel trots dat hij al een tijdje zonder luierbroekje is! Sinds de afgelopen Kerstvakantie ging Jurian steeds vaker uit zichzelf een plasje doen. Het luierbroekje hoefde hij zelfs niet meer aan overdag.

Na de vakantie ging het op school niet helemaal in één keer goed, maar na anderhalve week was het plassen op school ook geen probleem meer! Ze was heel erg blij hierover, omdat dit dus ook inhield dat zijn plasproblemen niet verband hielden met de operatie. Onze vraag was dan ook of het geplande urologisch onderzoek geschrapt kon worden. Ze vond dat we deze vraag beter aan dokter Dik konden stellen. In het dossier las ze een leuke opmerking van dokter Dik over Jurian. “een bijzonder leuk joch”. Dokter Berkestijn herhaalde dit door te zeggen dat hij inderdaad een bijzonder kind is, met helaas ook een bijzondere ziekte. De volgende afspraak met dokter Berkestijn is pas weer in september. Dan zullen we ook weer een afspraak maken voor de MRI-scan. De afspraken met de KNO-arts en de dermatoloog zullen we zelf in het najaar weer maken.


© 2024 Jurian en NF2 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.